Broggio [brodžo] Giulio, †asi 1718, it. architekt činný v Litoměřicích; otec Oktaviána B. Hl. díla: biskupská rezidence v Litoměřicích (1689-1701) a hřbitovní kaple v Liběšicích (1688 až 1692). Most přes Labe - 1711 se 14 barokními sochami, zámek v Dlažkovicích, Octavio ho později rozšířil, raně barokní kostel sv. Václava v Litoměřicích

Broggio [brodžo] Oktavián, 2.1. 1670 - 24.7. 1742, č. architekt it. původu; představitel vrcholného baroka činný zvl. na Litoměřicku. Z díla: kostely sv. Václava a Zvěstování v Litoměřicích, zámek Ploskovice, barokizace kláštera v Oseku, kostel nejsvětější Trojice v Praze. Projektuje jezuitský kostel, kostel sv.Vojtěcha (1708), barokizuje kostel Všech svatých, staví palác v Michalské ul.36 (dnes galerie), dům U Pěti panen čp.42 na mírovém náměstí.